Category: Uutiset

Ihmiset muodostavat organisaatioverkoston

Organisaatio ja organisaatiokulttuuri

Tällä kertaa päätin avata hieman erilaisia organisaation rakenteeseen vaikuttavia asioita. Koska kaikki liiketoiminta on aina jossakin määrin sosiaalista kanssakäymistä, muodostuu organisaatioiden sisälle ja välille erilaisia toimintatapoja ja kulttuureita. Organisaation voidaankin sanoa olevan ihmisryhmä, joka pyrkii järjestelmällisesti tiettyihin päämääriin ihmisten ja välineiden toimintaa säätelemällä. Organisaatiossa tapahtuu yhteistyötä ihmisten välillä, ja ihmiset muodostavat jonkinlaiset rakenteen ja tämän koordinoinnin. Organisaatiokulttuuri Organisaatiokulttuurin määritelmä on… Read more →

Yrittäjyys

Elämä ja työ, vai yrittäjyys?

  Yrittäjän elämässä ei ole niinkään selkeästi erotettavissa vapaa-aikaa ja työaikaa, sillä työt tulevat yleensä mukaan kotiin. Toisaalta, useinkaan yrittäjien työaika ei ole niin säännöllinen tai noudata mitään tiettyä rakennetta tai lainsäädäntöä, kuten työssäkäyvien ihmisten. Jos olet siis aikeissa perustaa omaa yritystä, tulee sinun olla valmis ainakin alkuun uhraamaan ehkä enemmänkin kuin mitä haluaisit. Työt eivät lopukaan perjantaina klo 16,… Read more →

rahapelimonopoli veikkaus

Valtion yritysten monopoliasema

Suomessa on joillakin yrityksillä monopoliasema. Se on taloustieteessä tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaja. Monopolille ominaista on siten kilpailun puuttuminen ja usein tästä johtuva epäluonnollisen korkea hintataso sekä täydelliseen kilpailuun verrattuna liian vähäinen tuotannon määrä. Useimmiten voittoa maksimoidessaan monopoliyritys rajoittaa tuotantoaan markkinahinnan nostamiseksi. Julkinen monopoli eli lakisääteinen monopoli eli oikeudellinen monopoli on yritys tai muu… Read more →

Startup yritys

Startup nimen ovat kuulleet monet, mutta moniko todella tietää mitä tämä usein mediassakin viljelty sana tarkoittaa. Startup yrityksellä tarkoitetaan iältään nuorta, mutta kasvuhaluiltaan suurta yritystä. Toinen nimitys startup yritykselle onkin kasvuyritys. Se että yritys täyttää startup yrityksen kriteerit on määritelty erikseen OECD:n ja Euroopan Unionin omissa määritelmissä ja seuraavien ehtojen tuleekin täyttyä jotta yritys voisi kutsua itseään tuolla kyseisellä nimityksellä.… Read more →

Keskiaikainen kaupanteko

Tänään sukellammekin hiukan syvämmälle historian saloihin, sillä käsittelemme keskiaikaista kaupankäyntiä. Se oli perusta nykyiselle yritystoiminnallemme, joten siihenkin on aika ajoin hyvä perehtyä hiukkasen tarkemmin. Äkkiseltään voi tuntua että kyseinen ajanjakso ei kosketa nykyistä kaupankäyntiä tai yritysmaailmaa enää lainkaan, mutta historiasta, sen virheistä ja onnistumisista on hyvä ottaa oppia tähänkin päivään. Suurin kauppapaikka noina kyseisinä aikoina oli Rääveli, jota nykyään kutsutaan… Read more →

Henkilöstö… yrityksen voimavara!

Tänään pohdimme sitä, mikä tekee yrityksestä menestyneen? Miksi jotkut yrityksistä tuntuvat menetyvän todella helposti ja vieläpä  kokoaikaisesti huolimatta esimerkiksi talouden eri suhdanteista. Asiaan vaikuttavat tietenkin yrityksen johdon kokemus ja ammattitaito, innovaatiokyvykkyys, asiakassuhteiden hoitaminen ja tuotekehityksen ajantasaisuus, sekä tietenkin markkinointi ja se että yritys pystyy ja osaa hyödyntää voimavarojaan, osaamistaan ja työntekijöitään oikealla tavalla. Tämä onkin osoittautunut ongelmaksi todella monelle yritykselle,… Read more →

Frenckellin kirjapaino, yksi Suomen vanhimmista yrityksistä!

Frenckellin Kirjapaino Oy oli Suomen vanhimpia yrityksiä, sen historian ulottuessa aina  vuoteen 1642 , jolloin se perustettiin. Yrityksen painotalo sijaitsi Espoossa ja se työllisti yhteensä 40 henkilöä. Valitettavaa kyllä, tämä vanha ja maineikas yritys meni konkurssiin vuonna 2008. Kuitenkin koko tämän yrityksen toiminnan ajan, oli yrityksen johdossa Frenckell suvun jäsen. Viimeinen toimistusjohtaja oli  Berndt von Frenckell. On todella harvinaista että joku… Read more →

Asuntosijoittaminen

Asuntosijoittaminen on monelle tuttu käsitteenä, mutta tietävätkö useimmat meistä mitä se ihan oikeasti vaatii? Tässä artikkelissa haluamme avata pintapuolisesti asuntosijoittamisen alkeita, sekä sudenkuopppia joihin tulisi välttää putoamasta.   Ensinnäkin uuden asuntosijoittajan kannattaa miettiä tarkkaan haluaako hän pyörittää toimintaansa yksityisenä henkilönä vaiko osakeyhtiön kautta? Yksityishenkilön verotus on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiön, mutta toisaalta osakeyhtiö pohjalta toimiessa riskit eivät nouse lainkaan niin… Read more →

Yrittäjänä hyvinvointialalla

Hyvinvointiala sen kaikissa muodoissaan on tullut entistä suositummaksi myös yrittäjien keskuudessa. Asia johtuu siitä yksinkertaisesta tosi seikasta että nyky ihmiselle oma hyvinvointi on entistä tärkeämpää ja alan kysyntä on siis kasvanut huimalla vauhdilla. Väestön vanheneminen voi myös omalta osaltaan olla syynä miksi kaikenlainen hyvinvointi yrittäjyys kasvaa. Ihmisellä on myös nykyään entistä suurempi tarve hiljentyä, kun maailmasta itsestään on tullut niin… Read more →

Perheyritys

Nyt käsitellään aihetta joka koskettaa tavalla tai toisella suhteellisen monia suomalaisia. Kyseessä on perheyritys ja se mitä se tarkoittaa, mitkä ovat sen etuja ja mitkä taas miinuksia. Perheyritys on yritys, jossa sekä perhe , liiketoiminta että omistaminen ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. Tämä on sekä suuri etu, mutta voi joskus olla myös haitta. Ongelmia siinä yleensä ilmenee, kun henkilökohtaiset erimielisyydet, joita… Read more →