Startup yritys

startup

Startup nimen ovat kuulleet monet, mutta moniko todella tietää mitä tämä usein mediassakin viljelty sana tarkoittaa.

Startup yrityksellä tarkoitetaan iältään nuorta, mutta kasvuhaluiltaan suurta yritystä. Toinen nimitys startup yritykselle onkin kasvuyritys.

Se että yritys täyttää startup yrityksen kriteerit on määritelty erikseen OECD:n ja Euroopan Unionin omissa määritelmissä ja seuraavien ehtojen tuleekin täyttyä jotta yritys voisi kutsua itseään tuolla kyseisellä nimityksellä.

  • henkilöstömäärän tulee olla minimissään 10 henkilöä lähtötilanteessa
  • yrityksen määrän tulee kasvaa seuraavan kolmen vuoden aikana 20 prosenttia
  • startup yritys voidaan myös mieltää yritykseksi joka vasta kehittelee ensimmäistä tuotettaan, eikä vielä tuota voittoa
  • kuitenkaan yrityksen nuori ikä ei ole syy kutsua startup yritykseksi, taustalla tulee kokoajan olla nopean kasvun tavoite yritystoiminnassa

Startup yritykset kohtaavatkin runsaasti suuria odotuksia monilta eri tahoilta, niiden onkin toivottu olevan jatkossa Suomen takkuilevan talouden pelastajia. Näillä yrityksillä on elinkaarensa aikana runsaasti erilaisia vaiheita joista selviämiseen kunnialla voi joskus tarvita ulkopuolista apua.

Todella yleistä on että yritystoiminta saadaan alkuun omalla rahoituksella, mutta yrityksen kasvaessa nopeasti tarvitaan lisärahoitusta muualta. Nämä asiat on hyvä hahmottaa jo yrityksen perustamisvaiheessa. Usein startup yritysten taustarahoittajina toimiikin niin kutsuttuja “bisnesenkeleitä”. Nämä enkelit ovat yksityisiä henkilöitä jotka ovat valmiita sijoittamaan omia varojaan, osaamistaan ja verkostoitaan uusiin innovatiivisiin ja lupaaviin yrityksiin. Bisnesenkeleiden toiminta ei kuitenkaan ole pyyteetöntä, vaan se on yritystoimintaa siinä missä joku muukin. Hyvä esimerkki tämänkaltaisesta toiminnasta ovat esimerkiksi televisiosta tuttu Leijonnanluola ohjelma.

Näissä tapauksissa onkin monesti todellinen win-win tilanne kyseessä, kun uusi ja innovatiivinen noepasti kasvava yritys saa tuekseen vielä valtavan verkoston ja pääoman omaavia sijoittajia.