Henkilöstö… yrityksen voimavara!

business success

Tänään pohdimme sitä, mikä tekee yrityksestä menestyneen? Miksi jotkut yrityksistä tuntuvat menetyvän todella helposti ja vieläpä  kokoaikaisesti huolimatta esimerkiksi talouden eri suhdanteista.

Asiaan vaikuttavat tietenkin yrityksen johdon kokemus ja ammattitaito, innovaatiokyvykkyys, asiakassuhteiden hoitaminen ja tuotekehityksen ajantasaisuus, sekä tietenkin markkinointi ja se että yritys pystyy ja osaa hyödyntää voimavarojaan, osaamistaan ja työntekijöitään oikealla tavalla.

Tämä onkin osoittautunut ongelmaksi todella monelle yritykselle, sillä suurimmalla osalla yrityksistä on käytössään todella uskomaton määrä erilaista osaamista ja tietotaitoa henkilöstössään, mutta sen hyödyntäminen oikealla tavalla on koettu valitettavan usein vaikeaksi, tai pahimmassa tapauksessa sitä ei ole tehty ollenkaan.

Tämän takia osaava HR onkin todella tärkeä osa toimivaa yritystä ja sitä että  ihmiset osataan ottaa voimavarana, eikä painolastina. Tässäkin asiassa valitettavan usein tapaa yrityksiä, joissa työntekijät nähdään vain ja ainoastaan välttämättömänä pahana.

Hyvin usein tämänkaltainen ajatusmalli kuitenkin näkyy yrityksen tuloksessa. Hyvin helposti työntekijät aistivat myös johdon asenteen, josta välittyy se että he eivät arvosta työntekijöiden panostusta tai osaamista.

Pikkuhiljaa tämä alkaa ns.syödä ihmisten työmotivaatiota ja sairaslomat alkavat lisääntyä. Siksi johdon tulisikin miettiä todella tarkoin omaa suhtautumistaan alaisiinsa, että kyseisenlaiset ongelmat voitaisiin välttää.

Toinen yrityksen menestykseen vaikuttava tekijä on ehdottomasti se että yritys tietää ja hahmottaa oikein liiketoimintaympäristönsä ja sen asettamat vaatimukset. Vaarana voi myös olla osaamaton yrityksen johto, joka saattaa tehdä esimerkiksi vääristyneitä analyysejä tai budjetteja.

Tästä syystä yrityksen johdon tulisi myös muistaa kouluttautua ja päivittää tietojaa, eikä luottaa sokeasti konsulttien tai keskiasteen johdon mielipiteisiin ja arvioihin.

Tässä oli muutama asia joka voi vaikuttaa menestykseen ja näistä onkin suhteellisen helppoaa aloittaa asian oikaisu. Kun käydään jokainen osa alue kyseisissä prosesseissa läpi, saadaa hyvinkin aukottomasti selville kohta josta onglemia syntyy.