Yrittäjän täytyy pitää huolta hyvinvoinnista

Yrittäjän täytyy huolehtia jaksamisestaan

Yrittämistä aloittaessa on erittäin tärkeää, että yrittäjä muistaa pitää huolta omasta jaksamisestaan ja katsoa, että hän muistaa niin ikään rentoutua vapaa-ajallaan. On mahdotonta kuvitellakaan pitää kiinni lomasta, jos kassa on tiukoilla kaikkien aloittamisesta aiheutuneiden kulujen takia. Monet kokeneet ammattilaiset ovatkin kertoneet, että päivät venyvät äärettömän pitkäksi omaa uraa aloitellessa. Muista levätä Uni on ihmisen kannalta äärettömän tärkeä elementti. Vaikka tekisi… Read more →

Pöytälaatikkoyritys ja miksi sellaisia perustetaan?

  Tänään käsittelemme monille sanana tuttua asiaa…pöytälaatikkoyrityksiä. Useat meistä ovat kuulleet sanan ja jotkut tietävät mitä se tarkoittaa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kuitenkin tuoda lisätietoa asian tiimoilta, sekä valaista asiaa sen kaikilta kanteilta. Pöytälaatikkoyritys nimellä ei ehkä ole se kaikkein paras maine, mutta sillä on kiiistatta etunsa tietyissä valikoiduissa tilanteissa. Kyseinen yritys sallii nimittäin toiminnan aloittamisen heti, ilman turhaa paperihässäkkää,… Read more →

rahapelimonopoli veikkaus

Valtion yritysten monopoliasema

Suomessa on joillakin yrityksillä monopoliasema. Se on taloustieteessä tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaja. Monopolille ominaista on siten kilpailun puuttuminen ja usein tästä johtuva epäluonnollisen korkea hintataso sekä täydelliseen kilpailuun verrattuna liian vähäinen tuotannon määrä. Useimmiten voittoa maksimoidessaan monopoliyritys rajoittaa tuotantoaan markkinahinnan nostamiseksi. Julkinen monopoli eli lakisääteinen monopoli eli oikeudellinen monopoli on yritys tai muu… Read more →

Startup yritys

Startup nimen ovat kuulleet monet, mutta moniko todella tietää mitä tämä usein mediassakin viljelty sana tarkoittaa. Startup yrityksellä tarkoitetaan iältään nuorta, mutta kasvuhaluiltaan suurta yritystä. Toinen nimitys startup yritykselle onkin kasvuyritys. Se että yritys täyttää startup yrityksen kriteerit on määritelty erikseen OECD:n ja Euroopan Unionin omissa määritelmissä ja seuraavien ehtojen tuleekin täyttyä jotta yritys voisi kutsua itseään tuolla kyseisellä nimityksellä.… Read more →

Keskiaikainen kaupanteko

Tänään sukellammekin hiukan syvämmälle historian saloihin, sillä käsittelemme keskiaikaista kaupankäyntiä. Se oli perusta nykyiselle yritystoiminnallemme, joten siihenkin on aika ajoin hyvä perehtyä hiukkasen tarkemmin. Äkkiseltään voi tuntua että kyseinen ajanjakso ei kosketa nykyistä kaupankäyntiä tai yritysmaailmaa enää lainkaan, mutta historiasta, sen virheistä ja onnistumisista on hyvä ottaa oppia tähänkin päivään. Suurin kauppapaikka noina kyseisinä aikoina oli Rääveli, jota nykyään kutsutaan… Read more →

Henkilöstö… yrityksen voimavara!

Tänään pohdimme sitä, mikä tekee yrityksestä menestyneen? Miksi jotkut yrityksistä tuntuvat menetyvän todella helposti ja vieläpä  kokoaikaisesti huolimatta esimerkiksi talouden eri suhdanteista. Asiaan vaikuttavat tietenkin yrityksen johdon kokemus ja ammattitaito, innovaatiokyvykkyys, asiakassuhteiden hoitaminen ja tuotekehityksen ajantasaisuus, sekä tietenkin markkinointi ja se että yritys pystyy ja osaa hyödyntää voimavarojaan, osaamistaan ja työntekijöitään oikealla tavalla. Tämä onkin osoittautunut ongelmaksi todella monelle yritykselle,… Read more →

Frenckellin kirjapaino, yksi Suomen vanhimmista yrityksistä!

Frenckellin Kirjapaino Oy oli Suomen vanhimpia yrityksiä, sen historian ulottuessa aina  vuoteen 1642 , jolloin se perustettiin. Yrityksen painotalo sijaitsi Espoossa ja se työllisti yhteensä 40 henkilöä. Valitettavaa kyllä, tämä vanha ja maineikas yritys meni konkurssiin vuonna 2008. Kuitenkin koko tämän yrityksen toiminnan ajan, oli yrityksen johdossa Frenckell suvun jäsen. Viimeinen toimistusjohtaja oli  Berndt von Frenckell. On todella harvinaista että joku… Read more →

Asuntosijoittaminen

Asuntosijoittaminen on monelle tuttu käsitteenä, mutta tietävätkö useimmat meistä mitä se ihan oikeasti vaatii? Tässä artikkelissa haluamme avata pintapuolisesti asuntosijoittamisen alkeita, sekä sudenkuopppia joihin tulisi välttää putoamasta.   Ensinnäkin uuden asuntosijoittajan kannattaa miettiä tarkkaan haluaako hän pyörittää toimintaansa yksityisenä henkilönä vaiko osakeyhtiön kautta? Yksityishenkilön verotus on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiön, mutta toisaalta osakeyhtiö pohjalta toimiessa riskit eivät nouse lainkaan niin… Read more →

Majatalon perustaminen

Moni on varmasti joskus elämänsä aikana haaveillut majatalon perustamisesta. Ajatuksena se on helppo toteuttaa ja äkkiseltään ajateltuna voisi kuvitella että työmäärä on hyvin pieni, jos ei jopa minimaalinen. Todellisuus ei kuitenkaan ole aivan edellä mainitun kaltainen ja suuri vastuu, markkinoinnin onnistuminen sekä työtuntien määrä, saattavatkin yllättää asiasta haaveilleen uuden yrittäjän. Tämän takia olemme halunneet kerätä pienen tietopaketin siitä, kuinka välttää… Read more →

Yrittäjänä hyvinvointialalla

Hyvinvointiala sen kaikissa muodoissaan on tullut entistä suositummaksi myös yrittäjien keskuudessa. Asia johtuu siitä yksinkertaisesta tosi seikasta että nyky ihmiselle oma hyvinvointi on entistä tärkeämpää ja alan kysyntä on siis kasvanut huimalla vauhdilla. Väestön vanheneminen voi myös omalta osaltaan olla syynä miksi kaikenlainen hyvinvointi yrittäjyys kasvaa. Ihmisellä on myös nykyään entistä suurempi tarve hiljentyä, kun maailmasta itsestään on tullut niin… Read more →