Sivutoiminen yrittäjyys

sivutoiminen yrittäjys

Sivutoiminen yrittäjyys mahdollistaa monia asioita ja se on hieman vapaampaa kuin päätoiminen yrittäjyys, sillä henkilön ansio ei riipu kokonaan pelkästään yrittäjätoimesta. Sivutoimisena yrittäjänä pidetäänkin sellaista henkilöä, joka ansaitsee muutakin toimeentuloa. Sivutoiminen yrittäjä on usein palkansaaja, opiskelija tai eläkeläinen. Sivutoimisen yrittäjyyden avulla henkilö voi kokeilla varovaisemmin esimerkiksi yrittäjyyttä ja se mahdollistaa myös lisäansion tienaamisen. Sivutoiminen yrittäjyys on erinomainen yritystapa myös silloin, kun henkilöllä ei ole riittävästi aikaa tai resursseja sitoutua täyspäiväiseen yrittäjyyteen.

Silta yrittäjyyteen

Sivutoiminen yrittäjyys on hyvä ponnahduslauta kokoaikaiseen yrittäjyyteen, sillä siten sen kokemuksen pohjalta voi laskea ja arvioida, miten liiketoiminta tulisi sujumaan. Monesti sivutoiminen yrittäjyys laskee yrittäjän riskiä sekä kynnystä alkaa kokoaikaiseksi yrittäjäksi.  Siirryttäessä sivutoimisesta kokoaikaiseksi yrittäjäksi, henkilön kannattaa kuitenkin huomioda oikeus starttirahaan, sillä yleensä sitä ei myönnetä sivutoimisesta yrittäjyydestä siirryttäessä. Asian voi kuitenkin tarkistaa vielä starttirahoja myöntävältä taholta.

Sivutoimisella yrityksellä lisäansiota

Sivutoimisella yrittäjyydellä voi saada myös mukavasti lisäansiota päätoimen lisäksi. Esimerkiksi omasta harrastustoiminnasta, kuten leipomisesta, käsitöistä tai urheiluharrastuksesta, voikin tehdä sivutoimisen yrittäjyyden, jolloin harrastustoiminnasta voi saada myös tuloja. Yleisiä sivutoimisia ammatteja ovat myös erilaiset konsultointi- ja suunnittelupalvelut.

Sivutoimisen yrittäjän tulee kuitenkin huomioda oma jaksaminen sekä se, kuinka paljon henkilö voi käyttää aikaa sivutoimiseen yritystoimintaan opiskelun tai työn ohessa. Selvää on se, että sivutoiminen yrittäjyys johtaa pakostikin viikottaisen työtuntimäärän kasvuun. Jossain vaiheessa varmasti kannattaakin arvioida, onko yritystoiminnalla rahkeita riittävästi siirtyä kokoaikaiseen yrittäjyyteen.

Yritysmuotona usein toiminimi

Sivutoimiset yrittäjät toimivat usein yksin, jolloin yleisimpänä yritysmuotona on toiminimi. Sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhtyessä kannattaa selvittää, miten yrittäjyys vaikuttaa esimerkiksi verotukseen tai työttömyysturvaan. Yrityksen suunnittelu kannattaakin aloittaa aina luotettavan kirjanpitäjän luona, joka voi antaa neuvoja ja vinkkejä yritysmuodon valinnasta, rahoituksesta sekä muista päivittäisistä yrittäjyyttä koskevista asioista, kuten verotuksesta ja muista ilmoituksista. Sivutoimisen yrittäjän tulee hankkia ainakin yrittäjän eläkevakuutus, jos työtulot ylittävät yli 7645,25 euroa vuodessa (2017). YEL-vakuutuksen maksaminen ei kuitenkaan estä eläkkeen kertymistä muista töistä.

Kaiken kaikkiaan sivutoiminen yrittäjyys voi olla erinomainen mahdollisuus kokopäivästä yrittäjyyttä tavoittelevalle henkilölle tai henkilöille, jotka haluavat saada hieman lisätienestejä päätoimensa kylkeen.