Nuoret yrittäjät

Yrittäjyys on Suomessa yleistä ja se herättää osin myös kiinnostusta nuorissa. Tutkimusten mukaan noin viides korkeakouluopiskelija pitää yrittäjyyttä mahdollisena urasuunnitelmana sekä noin puolet ammattiin opiskelevista haluaisivat toimia yrittäjänä. Luvut ovat melko korkeita ja kertovatkin selvästi nuorison kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan.

Viime aikoina yrittäjyydestä on alettukin pitämään kursseja myös lukion sekä ammattikoulun puolella. Myös monessa ammattikorkeakouluissa on erillinen linja yrittäjyyteen. Näin ollen yrittäjyydestä saa jo mukavasti tietoa koulunkin puolesta.

nuoret yrittäjyys

Nuorille yrittäjille on oma etujärjestö

Nuorille yrittäjille on olemassa myös oma etujärjestö Nuoret Yrittäjät, joka toimii Suomen Yrittäjät -liiton alaisuudessa. Liiton kautta nuoret yrittäjät saavat paljon tietoutta, tukea sekä lisäksi liiton kautta voi verkostoitua. Verkostoitumisen avulla yrittäjä voi löytää samanhenkisiä ihmisiä jopa niin, että parhaimmissa tapauksissa nuoret yrittäjät ovat perustaneet jopa yrityksen yhdessä ja ideasta on tullut jotain suurta.

Suomessa tunnetuin nuorin yrittäjä on vain 11-vuotias hevosmies Arvi, joka itsetehdyillä koruillaan halusi saada ostettua itselleen oman hevosen. Tämä on merkkiosoitus nuoresta yrittäjyydestä sekä sinnikkyydestä työskennellä oman unelmansa eteen, sillä Arvi sai hevosensa ja yritystoiminta jatkuu yhä. Arvi sai tuekseen monia kannattajia ja hänellä on Facebookissa yli 20 000 tykkääjää.

Yrittäjyys mahdollistaa monia asioita

Nuorten yrittäjyys mahdollistaa monta asiaa, sillä nuorilla on usein laajempi tietämys esimerkiksi tietotekniikasta, jota nuoret voivat yrittäjyydessään hyödyntää. Tieto taito myös erilaisista sosiaalisen median kanavista on hyvällä tasolla ja ne mahdollistavatkin esimerkiksi yrityksen edukkaan sekä tehokkaan mainonnan. Yritys voi mahdollisesti myös toimia kokonaan internetissä, joka mahdollistaa näkymisen laajalle yleisölle. Toki internetissä on lukematon määrä sisältöä ja sieltä erottautuminen on haastava paikka, mutta siinä onnistuessaan yrityksellä vain taivas on rajana.

Jos nuoret vielä opiskelevat yrittäjyyden ohella, kannattaa yrittäjyyden vaikutus opintotukiin tarkastaa Kelalta. Monet nuoret toimivatkin opiskelun ohella sivutoimisena yrittäjänä ennen kokoaikaiseen yrittäjyyteen siirtymistä. Sivutoiminen yrittäjyys onkin mahtava ponnahduslauta yrittäjyyten siirtymiseen, sillä sen avulla nuori voi kokeilla yrittäjyyttä sekä yrityksen menestymistä.

Aloittaessa yrittäjäksi nuorenkin kannattaa käydä osaavan kirjanpitäjän juttusilla, jotta hän välttyisi virheiltä yritystä perustettaessa ja jotta hän osaisi ottaa huomioon kaikki tarvittavat seikat verotukseen ynnä muihin seikkoihin liittyen. Myös Internetissä on saatavilla paljon yrittäjyyteen liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi aloittelevan yrityksen oppaita sekä erilaisia vinkkejä.