Author: admin

Nuoret yrittäjät

Yrittäjyys on Suomessa yleistä ja se herättää osin myös kiinnostusta nuorissa. Tutkimusten mukaan noin viides korkeakouluopiskelija pitää yrittäjyyttä mahdollisena urasuunnitelmana sekä noin puolet ammattiin opiskelevista haluaisivat toimia yrittäjänä. Luvut ovat melko korkeita ja kertovatkin selvästi nuorison kiinnostuksesta yrittäjyyttä kohtaan. Viime aikoina yrittäjyydestä on alettukin pitämään kursseja myös lukion sekä ammattikoulun puolella. Myös monessa ammattikorkeakouluissa on erillinen linja yrittäjyyteen. Näin ollen… Read more →

Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjyys mahdollistaa monia asioita ja se on hieman vapaampaa kuin päätoiminen yrittäjyys, sillä henkilön ansio ei riipu kokonaan pelkästään yrittäjätoimesta. Sivutoimisena yrittäjänä pidetäänkin sellaista henkilöä, joka ansaitsee muutakin toimeentuloa. Sivutoiminen yrittäjä on usein palkansaaja, opiskelija tai eläkeläinen. Sivutoimisen yrittäjyyden avulla henkilö voi kokeilla varovaisemmin esimerkiksi yrittäjyyttä ja se mahdollistaa myös lisäansion tienaamisen. Sivutoiminen yrittäjyys on erinomainen yritystapa myös silloin,… Read more →

Elämäntapayrittäjyys

Mitä on elämäntapayrittäjyys? Eivätkö kaikki yrittäjät ole jollain tasolla elämäntapayrittäjiä? Ei välttämättä, sillä mietitäänpä hetki seuraavia tilanteita, joissa kaksi eri ihmistä perustaa yrityksen. Toinen yrittäjä perustaa yrityksen, jonka tarkoituksena on myydä tuotetta, jota ei ole ennen myyty Suomessa. Tuote on maailmalla melko suosittu, mutta kukaan ennen ei ole tajunnut tuoda tuotetta Suomeen. Niinpä yrittäjä alkaa tuoda tuotetta maahan ja näin… Read more →

Ihmiset muodostavat organisaatioverkoston

Organisaatio ja organisaatiokulttuuri

Tällä kertaa päätin avata hieman erilaisia organisaation rakenteeseen vaikuttavia asioita. Koska kaikki liiketoiminta on aina jossakin määrin sosiaalista kanssakäymistä, muodostuu organisaatioiden sisälle ja välille erilaisia toimintatapoja ja kulttuureita. Organisaation voidaankin sanoa olevan ihmisryhmä, joka pyrkii järjestelmällisesti tiettyihin päämääriin ihmisten ja välineiden toimintaa säätelemällä. Organisaatiossa tapahtuu yhteistyötä ihmisten välillä, ja ihmiset muodostavat jonkinlaiset rakenteen ja tämän koordinoinnin. Organisaatiokulttuuri Organisaatiokulttuurin määritelmä on… Read more →

Yrittäjyys

Elämä ja työ, vai yrittäjyys?

  Yrittäjän elämässä ei ole niinkään selkeästi erotettavissa vapaa-aikaa ja työaikaa, sillä työt tulevat yleensä mukaan kotiin. Toisaalta, useinkaan yrittäjien työaika ei ole niin säännöllinen tai noudata mitään tiettyä rakennetta tai lainsäädäntöä, kuten työssäkäyvien ihmisten. Jos olet siis aikeissa perustaa omaa yritystä, tulee sinun olla valmis ainakin alkuun uhraamaan ehkä enemmänkin kuin mitä haluaisit. Työt eivät lopukaan perjantaina klo 16,… Read more →

Yrittäjän täytyy pitää huolta hyvinvoinnista

Yrittäjän täytyy huolehtia jaksamisestaan

Yrittämistä aloittaessa on erittäin tärkeää, että yrittäjä muistaa pitää huolta omasta jaksamisestaan ja katsoa, että hän muistaa niin ikään rentoutua vapaa-ajallaan. On mahdotonta kuvitellakaan pitää kiinni lomasta, jos kassa on tiukoilla kaikkien aloittamisesta aiheutuneiden kulujen takia. Monet kokeneet ammattilaiset ovatkin kertoneet, että päivät venyvät äärettömän pitkäksi omaa uraa aloitellessa. Muista levätä Uni on ihmisen kannalta äärettömän tärkeä elementti. Vaikka tekisi… Read more →

Mitä on B2B myynti ja miten sitä voi kehittää?

Pöytälaatikkoyritys ja miksi sellaisia perustetaan?

  Tänään käsittelemme monille sanana tuttua asiaa…pöytälaatikkoyrityksiä. Useat meistä ovat kuulleet sanan ja jotkut tietävät mitä se tarkoittaa. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on kuitenkin tuoda lisätietoa asian tiimoilta, sekä valaista asiaa sen kaikilta kanteilta. Pöytälaatikkoyritys nimellä ei ehkä ole se kaikkein paras maine, mutta sillä on kiiistatta etunsa tietyissä valikoiduissa tilanteissa. Kyseinen yritys sallii nimittäin toiminnan aloittamisen heti, ilman turhaa paperihässäkkää,… Read more →

rahapelimonopoli veikkaus

Valtion yritysten monopoliasema

Suomessa on joillakin yrityksillä monopoliasema. Se on taloustieteessä tilanne, jossa markkinoilla on vain yksi tietyn palvelun tai tuotteen tarjoaja. Monopolille ominaista on siten kilpailun puuttuminen ja usein tästä johtuva epäluonnollisen korkea hintataso sekä täydelliseen kilpailuun verrattuna liian vähäinen tuotannon määrä. Useimmiten voittoa maksimoidessaan monopoliyritys rajoittaa tuotantoaan markkinahinnan nostamiseksi. Julkinen monopoli eli lakisääteinen monopoli eli oikeudellinen monopoli on yritys tai muu… Read more →

Startup yritys

Startup nimen ovat kuulleet monet, mutta moniko todella tietää mitä tämä usein mediassakin viljelty sana tarkoittaa. Startup yrityksellä tarkoitetaan iältään nuorta, mutta kasvuhaluiltaan suurta yritystä. Toinen nimitys startup yritykselle onkin kasvuyritys. Se että yritys täyttää startup yrityksen kriteerit on määritelty erikseen OECD:n ja Euroopan Unionin omissa määritelmissä ja seuraavien ehtojen tuleekin täyttyä jotta yritys voisi kutsua itseään tuolla kyseisellä nimityksellä.… Read more →

Keskiaikainen kaupanteko

Tänään sukellammekin hiukan syvämmälle historian saloihin, sillä käsittelemme keskiaikaista kaupankäyntiä. Se oli perusta nykyiselle yritystoiminnallemme, joten siihenkin on aika ajoin hyvä perehtyä hiukkasen tarkemmin. Äkkiseltään voi tuntua että kyseinen ajanjakso ei kosketa nykyistä kaupankäyntiä tai yritysmaailmaa enää lainkaan, mutta historiasta, sen virheistä ja onnistumisista on hyvä ottaa oppia tähänkin päivään. Suurin kauppapaikka noina kyseisinä aikoina oli Rääveli, jota nykyään kutsutaan… Read more →