Minkälainen ihminen alkaa yrittäjäksi?

yrittäjän profiili

Tässä onkin todella mielenkiintoinen kysymys. Yrittäjyyteen kuitenkin kuuluu valtavasti erilaisia asioita ja haluttiin tai ei, myös paljon paineita ja stressiä. Toki yrittäjyyteen kuuluu myös onnistumisia, iloa ja upeaa tunnetta siitä, että on saanut itse aikaan jotain!

Kuitenkin tämä kysymys yrittäjien luonteenpiirteistä, on kiinnostanut muitakin. Sveitsiläis-Saksalainen tutkimus selvitti taannoin hiukan tarkemmin sitä, minkälaiset ihmiset hakeutuvat yrittäjiksi. Tutkimuksen tulos oli sitä mitä ehkä moni sen ajattelikin olevan, yrittäjiksi hakeutuvat ihmiset jotka ovat niin kutsuttuja moniosaajia ja jokapaikanhöyliä. Yrittäjyyteen vaadittiin tutkimuksen mukaan myös riskinottokykyä ja halua, sekä kaiken kaikkiaan laajaa kokemusta niin ihmissuhteiden kuin työelämän suhteenkin. Kuitenkaan ei voi ajatella että yrittäjäksi haluavan täytyisi omata pitkä ura työntekijänä ennen yrittäjyyteen hyppäämistä. Ennen kaikkea tutkimuksessa huomattiin että yrittäjyys on asennetta, halua, motivaatioita, intohimoa omaan alaansa ja todella vahvaa kunnianhimoa! Jo huomattavasti aiemmin vuonna 1989 tehdyssä tutkimuksessa yrittäjyyteen saatiin liitettyä seuraavat 12 määrettä. Nämä kyseiset ominaisuudet rakentavat muotokuvaa siitä, minkälainen ihminen haluaa ja hakeutuu tarkoituksella tilanteeseen, jossa kuukausittainen toimeentulo ei ole turvattua ja tarvitaan paljon henkistä pääomaa selvittämään erilaisia eteentulevia ongelmatilanteita.

1. Yrittäjä kantaa epävarmuudesta johtuvan riskin.

2. Yrittäjä on henkilö joka sijoittaa tarvittavan pääoman.

3. Yrittäjä on innovaattori.

4. Yrittäjä on päätöksentekijä.

5. Yrittäjä on teollinen johtaja.

6. Yrittäjä on manageri.

7. Yrittäjä on organisoija ja taloudellisten voimavarojen koordinaattori.

8. Yrittäjä on yrityksen omistaja.

9. Yrittäjä ottaa tuotannontekijät käyttöön.

10. Yrittäjä on sopimusten tekijä ja neuvottelija.

11. Yrittäjä on hintaerojen hyödyntäjä.

12. Yrittäjä allokoi resurssit vaihtoehtoisten tuotantotapojen välillä