Sana Yrittäjä

pienyrittäjä

Suomen kielen sana yrittäjä, ei anna kovinkaan mairittelevaa kuvaa kyseisestä toiminnasta. Sana kuvastaa henkilöä, joka vain loputtomasti yrittää, saamatta kuitenkaan tuloksia aikaan. Sanan alkuperä kyseisessä käytössä juontaakin juurensa jo kauas, jopa 1700- luvun alkupuolelle. Luultavimmin se on versio sanoista, “yritellä, meinata”, jotka eivät nekään varsinaisesti kuvasta nykypäivän yritystoimintaa, jossa ollaan luovia, innovatiivisia, eteenpäinpyrkiviä ja määrätietoisia.

Kun vertaamme suomen yrittäjä sanaa muiden maiden vastaavaan, huomaamme selkeän eron, esimerkiksi ruotsin kielen sana företagare ja englannin entrepreneur antavat toiminnasta myönteisen kuvan, ilman että maalaavat pirua seinälle, lupaamalla jo valmiiksi epäonnistumista. Monissa muissakin maissa sanasta puuttuu valmiiksi lannistava stigma päältä. Voiko tämä olla yksi syy miksi Suomessa ei uskalleta yrittää, kuulostaako se joltakin johon ei kannata ruveta ja jos ryhtyy niin ainoastaan yrittää, eikä tule onnistumaan? Pitäisikö sana muuttaa, että siihen saataisiin positiivisempi vire? Voitaisiinko yrittäjä sana korvata esimerkiksi jollakin seuraavista, onnistuja, tekijä, menestyjä tai vaikkapa omistaja? Kertoisiko joku näistä sanoista uusille sukupolville, että yrittäjyys ei ole pelottava asia vaan se voi parhaassa tapauksessa olla suuri voimavara ja mahdollistaa paljon asioita. Vai onko pelko riskien ottamisesta ja uuteen heittäytymisestä Suomalaisen kulttuurin peruja? Suomalaiset sanalaskuthan eivät ole sieltä kaikkein kannustavimmasta päästä. Listataampa muutamia, niin tiedätte mitä ajan takaa.

“Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa”

“Itku pitkästä ilosta, pieru turhan nauramisesta”

“Kukaan ei oo mittään, eikä kaikki sitäkään”

Esimerkiksi valitsemistani sananlaskuista voi aistia asenteen joka on myös yrittäjä sanasta tuttu. Ei kannata yrittää mitään tai olla positiivinen koska pieleen se menee kuitenkin. Olisiko siis varhaiskasvatuksella tässä paikka päästä muuttamaan suomalais lapsien ajatusmaailmaa jo pienestä saakka positiivisemmaksi ja enemmän yrittäjyyteen painottuvaksi? Amerikkalaisesta kulttuurista voisimme lainata meille tänne pohjolaan asenteen että, kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa. Yrittäjä on Yhdysvalloissa pikemminkin myönteinen sana, joka kertoo että henkilö on menestynyt elämässään! Jos vertaamme jo suomalaisia yrittäjille suunnattuja lehtiä, niiden tarinat ovat useimmiten tarinoita tasaisesta arjesta, kun taas Amerikkalaisilla on lukuisa määrä innostavia ja positiivisiä lehtiä käsitellen yrittäjyyden innovaatioita, myönteisiä puolia, menestystarinoita ja sitä miten suuri mahdollisuus yrittäminen voi parhaassa tapauksessa olla. Faktahan on että kaikki eivät voi olla kuten esimerkiksi Bill Gates, mutta luomalla positiivistä tunnelmaa yrittäjyyden ympärille se saadaan myös kiinnostavaksi ja varteenotettavaksi mahdollisuudeksi nuorille jotka miettivät mitä haluavat elämässään tehdä!

entrepeneur